Vad vill vi åstadkomma?

 

NyfikenhetVärlden skulle vara en bättre plats att leva på om det fanns mer medkänsla och förståelse mellan människor. Där intentionen i mötet mellan människor är att skapa kontakt. Där vi lyssnar för att förstå. Där vi befolkar någon annans tankesätt istället för att angripa det och hävda att vi har rätt. Vi vill leva i en värld där vi är ärliga mot oss själva och andra.
Befolka tanken är viljan och orken att kliva in i en annan människans tanke och kritiskt med öppet sinne undersöka vad den bär med sig för möjligheter. Befolka tanken kräver att man tar även oformulerade tankar på allvar, att man har tålamod och lyssnar på det som finns i tankens rum. Reine Lööf
Vi upplever att vi lever i en tid av distansering där det främsta för människor är att lyckas prestera. Vi väljer mötesplatser där vi visar en bild av oss själva som vi kan kontrollera. Där vi framstår som lyckade och inte behöver visa de andra sidorna av oss själva, eller ta tag i det som ligger och gnager inom oss.
I en tid där det är professionellt att vara distanserad bygger vi vårt pedagogiska arbete på närvaro. Vi vill skapa utrymme för människors ärliga berättelser som inte har någon arena i dagens samhälle. Vi diskuterar och tar itu med det som verkligen berör oss och de stora livsfrågorna. Det är viktigt att skapa mötesplatser där vi vågar komma med våra egna berättelser utan att försköna. Platser där människor medvetandegörs om de strukturer vi lever i. Genom det utvecklas vi som personer och det är grunden för att våga möta våra medmänniskor, vilket vi tror skapar grunden till ett demokratiskt engagemang. Vi vill lyfta fram de samtida berättelserna och ge de osynliga berättelserna en arena att verka på.

Vi vill bidra till en värld där alla människor har lika värde. Där alla har förutsättningar för att ta makten över sina egna liv och leva det i ett medkännande och solidariskt samhälle. Ett samhälle som byggs av empatiska självständiga individer som solidariskt gynnar kollektivet.

För att uppnå detta tror vi att det behövs ett ledarskap som är medkännande, inspirerande, ansvarstagande och äkta. Ett ledarskap som ökar människors delaktighet. Som ger människor en röst och möjligheter till att uttrycka sig genom alla konstformer. I våra diskussioner sökte vi efter ord som beskriver ett sådant ledarskap. Ett äldre svenskt ord ”bestärkande” som betyder samma sak som ”empowerment” och ”egenmakt” är det ordet som fångar det vi strävar efter i vårt pedagogiska arbete. Vi vill skapa förutsättningar för att människor ska hitta sina egna verktyg för att kunna påverka sina livssituationer, samhället de lever i samt världen. Vi vill använda vår makt för att så många som möjligt ska kunna förverkliga sina drömmar och utveckla sina unika förmågor till att bli aktiva världsmedborgare.
Det finns en stor vilja hos oss att skapa utrymme för alla de som vill vara med i olika sammanhang kring vårt arbete, samt peppa de som tvekar, de som är osäkra och inte riktigt vågar. Var och en ska kunna vara med utifrån sina egna unika förutsättningar, det är alltid vår utgångspunkt. Vi fokuserar på möjligheter och tror att i alla miljöer, även där vi minst anar det, finns det fantastiska resurser.
Nyfikenhet är nyckeln till att närma sig människor. Det måste finnas en vilja hos oss att förstå den andra människan, viljan att lyssna och våga bli berörd. Öppna sig för nya perspektiv, erfarenheter och nya tankar. Vi måste vara beredda att möta människors känslor. Möta personer när de är rädda och osäkra eller kaxiga och utmanande. Se dem. Höra vad de säger. Hålla med eller uttrycka vår egen åsikt. Vara tydliga med vilka idéer och värderingar som bär oss i vårt arbete och i livet. Men alltid visa respekt. På så vis skapar vi rum där det finns tillit och där viktiga samtal kan äga rum. I sådana rum berättar människor sina historier. Vi gråter och skrattar tillsammans. Skapar gemensamma minnen. Kommer närmare varandra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *