Hur jobbar vi?

Pedagogiska Ledstjärnor

Rum för viktiga

Vi tror inte att det finns ”det bästa sättet” att vara en ledare, däremot är vi övertygade om att varje ledare kan hitta ”sitt bästa sätt” att leda andra människor. Våra pedagogiska ledstjärnor hjälper oss att hålla riktningen och skapa den förändring vi vill se i världen. De pedagogiska ledsjärnor som bidrar till den världen vi önskar att leva i.
Vi vill åstadkomma detta genom att:
– Vara nyfikna och närvarande i våra möten med människor
– Veta vårt syfte
– Lita på processen och ta ansvar för den
– Skapa rum för viktiga samtal
– Hantera konflikter som uppstår i en grupp, ju förr desto bättre
– Låta människor via sina berättelser och genom konstens olika uttryck blir mer bekanta med sig själva
– Lyfta perspektiven för varje deltagare, sätta allt i ett större sammanhang
– Jobba från upplevelse till reflektion
– Vara fokuserad på möjligheter, inte på hinder
– Hitta tillräckligt stora utmaningar och tro till hundra procent på att deltagarna kommer att klara det
– Sätta igång kollektiva processer och ha varje deltagare i fokus
– Vara trovärdiga

Tratten

Tratt333

Tratten är en modell för att beskriva, planera och hantera processen. Den består av sex faser: fånga, forska, forma, förmedla, föreställning och fira. Tratten har en bred öppning. Den fångar alla idéer som dyker upp i början av processen. Under processens gång smalnar den av och idéer växer fram till en föreställning. Ju längre fram i processen vi är, ju längre ner i tratten, desto mer exakt vet vi hur föreställningen ska se ut.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *