Workshopen har intentionen att stärka självförtroende och självkänslan hos människor, samt inspirera till att våga ta mer plats. Hiphop är ett kraftfullt uttryck vilket uppmanar till att ta för sig. Det handlar om att våga ta plats med sin kropp och röst samtidigt som man tampas med känslan av att man inte duger eller att man inte gör rätt. Det handlar om rytm och att känna in och hitta sitt eget flow. Cleo jobbar mycket med att skapa en tillåtande stämning i gruppen där rätt eller fel inte spelar någon roll. Där varje individ är mäktig och självklar.

Tid:                   29 augusti 17.00 – 21.00

Plats:                52:an, blackboxen, Hjalmar Bergmans väg 52, Baronbackarna, Örebro

Målgrupp:        Från 13 år och uppåt (10-30 personer)

Pris:                  50 kr, gratis för medlemmar i Théa.

Anmälan:         Gunilla 070 633 39 58 eller facebook/Theakulturforening

Mer information på https://www.facebook.com/Theakulturforening/

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+