Tredje år i råd är vi medarrangör av “Forum för Communityart och Fred”. Vi som bjuder till ”Forum för communityart och fred” har vår grund i den communitybaserade konsten och i fredsarbete. En gång om året vill vi mötas och bjuda in människor från olika delar av samhället för att tillsammans diskutera hur kan vi använda våra krafter i arbetet för en bättre framtid för alla. Vi vill titta på konstens roll och möjligheter i detta arbete.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+