Befolka tanken är viljan och orken att kliva in i en annan människans tanke och kritiskt med öppet sinne undersöka vad den bär med sig för möjligheter. Befolka tanken kräver att man tar även oformulerade tankar på allvar, att man har tålamod och lyssnar på det som finns i tankens rum. Reine Lööf

Köp vår bok: Varje Människa Har en Historia att Berätta

Arvsfonds projekt ”Min Berättelse” gav oss chansen att  utforska den Dokumentära Scenkon­sten. Vi ställde oss frågorna: Vad är Dokumentär Scenkonst? Vad kan den åstadkomma? Vilken värld vill vi sträva efter genom arbetet med Dokumentär Scenkonst? Hur gör vi detta? Vilket ledarskap använder vi när vi jobbar med Dokumentär Scenkonst? Vad måste vi ta hänsyn till?

I den här boken närmar vi oss svaren på dessa frågor. Vi vill fånga det vi har lärt oss och sprida det vidare